Vyhledávání 216922 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
39/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
17. května 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Evidence obyvatelstva - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
87/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
4. července 2001 
Datum účinnosti
4. července 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Televize - Rozhlas - Poplatky - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny - Reklama  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
105/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
28. května 2004 
Datum účinnosti
28. května 2004 
Klíčová slova
Inspekce - Kontrola - Zemědělství - Víno, vinařství - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
122/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Integrovaná prevence - Jedy, látky škodlivé zdraví, omamné a návykové látky, chemické látky a přípravky - Kontrola - Finanční a daňové orgány - Daně - Životní prostředí, ochrana přírody - Poplatky - Základní (centrální) registry - Evropská unie - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Biocidní přípravky a účinné látky - Rostlinolékařská péče - Přestupky a jiné správní delikty - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
115/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Komunikace (pozemní) - Osoby se zdravotním postižením - Poplatky - Pojištění, pojišťovnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Doprava – silniční a městská - Hmotná nouze - Znaková řeč - Životní a existenční minimum - Motorová a jiná vozidla  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - účinný
Částka
39/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
 
Datum účinnosti
1. července 1998, 1. ledna 1999, 31. prosince 2001 
Klíčová slova
Jednací řády - Správní řízení - Školy - Konkurzy - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Politické strany a politická hnutí - Zpravodajské služby - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Volby - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Obecně prospěšné společnosti - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Obce, obecní úřady - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
188/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Národní majetek - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Střet zájmů - Zemědělství - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Daně - Zaměstnanost - Fond národního majetku České republiky - Poplatky - Státní pozemkový úřad - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Obchodní právo - Státní zemědělský intervenční fond - Nemovitosti - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Lesy, lesní hospodářství - Rostlinolékařská péče - Autorizace, autorizovaná konverze dokumentů - Náhrada škody - Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
43/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
31. března 2005 
Datum účinnosti
1. května 2005 
Klíčová slova
Krizové stavy, krizové řízení - Ochrana hospodářské soutěže - Rozpočty (státní i jiné) - Televize - Rozhlas - Státní správa - Telekomunikace - Voda, vodní hospodářství - Evidence obyvatelstva - Elektrický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace - Poplatky - Stavebnictví, stavební úřady - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Soudní řád správní - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Kanalizace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Státní služba - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
176/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
27. prosince 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Doprava – silniční a městská - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo dopravy - Komunikace (pozemní) - Motorová a jiná vozidla - Poplatky - Mýtné  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
59/2005 Sb. 
Datum vyhlášení
28. dubna 2005 
Datum účinnosti
1. května 2005 
Klíčová slova
Telekomunikace - Elektrický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace - Poplatky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
130/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
25. listopadu 2015 
Datum účinnosti
1. prosince 2015 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo dopravy - Komunikace (pozemní) - Motorová a jiná vozidla - Poplatky  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
14. května 1997 
Datum účinnosti
14. května 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Školy - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Poplatky - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
115/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Komunikace (pozemní) - Osoby se zdravotním postižením - Poplatky - Pojištění, pojišťovnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Doprava – silniční a městská - Hmotná nouze - Znaková řeč - Životní a existenční minimum - Motorová a jiná vozidla  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Zpravodajské služby - Poplatky - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Azyl - Znalci a tlumočníci - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
55/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
27. dubna 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Soudní řád správní - Kontrola - Střet zájmů - Peněžní organizace - Soudy - Poplatky - Kapitálový trh  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
77/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
2. července 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Státní občanství - Evidence obyvatelstva - Informace, informatika, informační systémy - Hlavní město Praha - Přestupky a jiné správní delikty - Zpravodajské služby - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
49/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
21. června 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Veterinární péče - Zemědělství - Poplatky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Plemenitba hospodářských zvířat  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
39/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
17. května 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Evidence obyvatelstva - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
6. února 1998 
Datum účinnosti
1. dubna 1998 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Parlament - Pojištění - Burzy - Střet zájmů - Audit, auditoři - Soudy - Poplatky - Obchodní právo - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Rozpočet (státní) - Kontrola - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vláda - Peněžní organizace - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
80/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Státní zastupitelství - Trestní právo - Rejstřík trestů - Obce, obecní úřady - Soudy - Poplatky - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány  
Autor
Parlament