Vyhledávání 254312 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
62/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
7. listopadu 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Přestupky - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Armáda - obrana státu - Geodézie a kartografie - Náhrada škody - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
178/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
31. prosince 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Parlament - Kontrola - Volby - Obce, obecní úřady - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
64/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
26. října 1995 
Datum účinnosti
26. října 1995 
Klíčová slova
Parlament - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Soudy - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rehabilitace - Naturálie - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Prezident republiky - Vláda - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
17. dubna 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Soudní řád správní - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
62/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
9. května 2006 
Datum účinnosti
1. července 2007 
Klíčová slova
Platební neschopnost - Insolvenční řízení, insolvenční správci - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
30. července 1999 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Volby - Pokuty a jiné sankce - Audit, auditoři - Komunikace (pozemní) - Řidiči - Soudy - Doprava - silniční a městská - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad - Motorová vozidla - Náhrada škody - Občanské právo - Policie - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
4. srpna 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Školy - Parlament - Pojištění - Vodní hospodářství - Zemědělství - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Rehabilitace - Družstevní organizace - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Rodinné právo - Národní boj za osvobození - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Akciové a jiné obchodní společnosti - Vazba - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
20/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
5. června 1995 
Datum účinnosti
1. srpna 1995 
Klíčová slova
Jednací řády - Parlament - Tlumočníci - Soudy - Diplomatické osoby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Přestupky - Kontrola - Petice - Volby - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Znalci - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
100/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
11. prosince 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Insolvenční řízení, insolvenční správci - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti - Soudy - Jednací řády a stanovy  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
150/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
27. září 2002 
Datum účinnosti
27. září 2002 
Klíčová slova
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Nemocenské zabezpečení - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
213/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
14. prosince 2004 
Datum účinnosti
14. prosince 2004 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Soudy - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
47/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
30. dubna 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Informace, informatika, informační systémy - Mezinárodní justiční spolupráce - Trestní právo – procesní - Eurojust - Soudy - Ochrana osobních údajů - Státní zastupitelství, státní zástupci - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo spravedlnosti - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
43/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 2010 
Datum účinnosti
1. ledna 2011 
Klíčová slova
Soudní řád správní - Kraje, krajské úřady - Soudy - Referendum - Místní samospráva  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Zpravodajské služby - Poplatky - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Azyl - Znalci a tlumočníci - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
55/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
27. dubna 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Soudní řád správní - Kontrola - Střet zájmů - Peněžní organizace - Soudy - Poplatky - Kapitálový trh  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
147/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
19. prosince 2003 
Datum účinnosti
1. dubna 2004 
Klíčová slova
Ochranné známky - Průmyslová práva - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
16. dubna 2008 
Datum účinnosti
1. ledna 2009 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Zabezpečovací detence - Cizinci - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Mládež (mladiství) - Soudy - Pojištění, pojišťovnictví - Azyl - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Veřejný ochránce práv - Přestupky a jiné správní delikty - Církve, náboženské společnosti - Životní a existenční minimum - Transplantace - Trestní právo - procesní - Státní zastupitelství, státní zástupci - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
178/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2001 
Datum účinnosti
31. prosince 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Parlament - Kontrola - Volby - Obce, obecní úřady - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
6. února 1998 
Datum účinnosti
1. dubna 1998 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Parlament - Pojištění - Burzy - Střet zájmů - Audit, auditoři - Soudy - Poplatky - Obchodní právo - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Rozpočet (státní) - Kontrola - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Vláda - Peněžní organizace - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament