Vyhledávání 218228 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
4/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
16. ledna 1992 
Datum účinnosti
16. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - Daně - Pokuty - Fondy státní - Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
62/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
7. listopadu 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Přestupky - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Armáda - obrana státu - Geodézie a kartografie - Náhrada škody - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
22. února 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Telekomunikace - Pojištění - Zdravotnictví - Daně - Obchodní právo - Směnky a šeky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Služby - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
27. února 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Peněžní organizace - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Náhrada škody - Rozpočet (státní)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1994 
Datum účinnosti
1. srpna 1994 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Kontrola - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Služby - Motorová vozidla - Obce, obecní úřady - Pokuty - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
31/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 1995 
Datum účinnosti
1. října 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům - Motorová vozidla - Rodinné právo - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
130/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1992 
Datum účinnosti
31. prosince 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Soukromé podnikání - Zdravotnictví - hygiena - Obchod vnitřní všeobecně - Občanské právo hmotné - Obce, obecní úřady - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - účinný
Částka
39/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
 
Datum účinnosti
1. července 1998, 1. ledna 1999, 31. prosince 2001 
Klíčová slova
Jednací řády - Správní řízení - Školy - Konkurzy - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Politické strany a politická hnutí - Zpravodajské služby - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Volby - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Obecně prospěšné společnosti - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Obce, obecní úřady - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
30. července 1999 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Volby - Pokuty a jiné sankce - Audit, auditoři - Komunikace (pozemní) - Řidiči - Soudy - Doprava - silniční a městská - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad - Motorová vozidla - Náhrada škody - Občanské právo - Policie - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
30/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 1995 
Datum účinnosti
1. října 1995 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Pokuty a jiné sankce - Živnostenské podnikání - Doprava - po vnitrozemských vodních cestách - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Technický odborný dozor - Báňské úřady - Armáda - obrana státu - Státní symboly - Policie - Okresní a obvodní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
17/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Armáda - obrana státu - Služby - Vláda - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
107/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Církve - Dávky (státní příjmy) - Sociálně ekonomické informace, operativní evidence - Archivnictví - Daně - Devizové hospodářství - Sociálně ekonomické informace, účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace - Družstevní organizace - Ceny - Soukromé podnikání - Cenné papíry - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
215/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
17. prosince 2004 
Datum účinnosti
16. ledna 2005 
Klíčová slova
Správní řízení - Státní správa  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
64/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
26. října 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Správní řízení - Televize - Přestupky - Rozhlas - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Živnostenské podnikání - Auditoři - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Kultura - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Sociálně ekonomické informace - Autorské právo  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Armáda - Soukromé vyučování - Podpory při narození dítěte, v mateřství a mladým manželům - Daně - Zdravotnictví všeobecně - České národní orgány - Vězeňství - Soukromé podnikání - Kompetence - Sociální zabezpečení - Zdravotnictví - léčebně preventivní péče - Nemocenské pojištění - Obce, obecní úřady - Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
21. února 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
43/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
29. června 1994 
Datum účinnosti
1. července 1994 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Finanční a daňové orgány - Daně - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Inspekce - Paliva - Motorová vozidla - Zkoušení a označování výrobků - Pokuty - Policie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
213/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
14. prosince 2004 
Datum účinnosti
14. prosince 2004 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Soudy - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
22. února 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Telekomunikace - Pojištění - Zdravotnictví - Daně - Obchodní právo - Směnky a šeky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Služby - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament