Vyhledávání 1615468 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
22/1986 Sb. 
Datum vyhlášení
3. listopadu 1986 
Datum účinnosti
1. ledna 1987 
Klíčová slova
Inspekce - Obchod vnitřní prodejny - Obchod vnitřní všeobecně - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
27. února 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Inspekce - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Peněžní organizace - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Náhrada škody - Rozpočet (státní)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
47/1968 Sb. 
Datum vyhlášení
27. prosince 1968 
Datum účinnosti
1. ledna 1969 
Klíčová slova
Inspekce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Paliva - Technický odborný dozor - Kontrola - Energetika - Zemědělství - mechanizace  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
8. června 1994 
Datum účinnosti
1. srpna 1994 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Kontrola - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ceny - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Doprava - silniční a městská - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Služby - Motorová vozidla - Obce, obecní úřady - Pokuty - Policie - Okresní a obvodní úřady - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/1988 Sb. 
Datum vyhlášení
21. dubna 1988 
Datum účinnosti
1. července 1988 
Klíčová slova
Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Báňské úřady - Těžba nerostů - Geologie - Výbušniny a hořlaviny  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
7/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. ledna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Notáři - Geologické práce - Školy - Obce, obecní úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Okresní a obvodní úřady - Památky - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
85/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
7. září 2000 
Datum účinnosti
1. července 2001 
Klíčová slova
Evidence obyvatelstva - Matriky - Rodinné právo - Všeobecná vnitřní správa  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1987 Sb. 
Datum vyhlášení
13. dubna 1987 
Datum účinnosti
1. ledna 1988 
Klíčová slova
Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Drahé kovy a drahokamy - Archivnictví - Evidence nemovitostí (půdy) - Domovní majetek - Památky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
35/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
10. května 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
99/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
6. listopadu 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Státní zaměstnanci - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Veřejná správa - Státní správa - Pracovněprávní (služební) vztahy - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, naturálie - Státní služba - Kárná odpovědnost - Úřednické zkoušky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
73/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
9. srpna 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Krizové stavy, krizové řízení - Voda, vodní hospodářství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
20/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
8. února 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Financování - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
31/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. července 1995 
Datum účinnosti
1. října 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Armáda - obrana státu - Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům - Motorová vozidla - Rodinné právo - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
64/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
26. října 1995 
Datum účinnosti
26. října 1995 
Klíčová slova
Parlament - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Soudy - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rehabilitace - Naturálie - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Prezident republiky - Vláda - Náhrada škody - Pracovněprávní vztahy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Celnictví - Přestupky - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Potraviny - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Inspekce - Tabák - Veterinární péče - Rozpočet (státní) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
30/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
3. března 2004 
Datum účinnosti
1. dubna 2004 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
78/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. dubna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Finanční a daňové orgány - Daně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
130/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1992 
Datum účinnosti
31. prosince 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Soukromé podnikání - Zdravotnictví - hygiena - Obchod vnitřní všeobecně - Občanské právo hmotné - Obce, obecní úřady - Pokuty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
61/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
17. dubna 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Soudní řád správní - Soudy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
21. července 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Finanční a daňové orgány - Daně - Mládež (mladiství) - Obce, obecní úřady - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Parlament