Vyhledávání 36115 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
31. května 2016 
Datum účinnosti
1. října 2016 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Veřejné zakázky - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
203/2020 Sb. 
Datum vyhlášení
2. prosince 2020 
Datum účinnosti
1. ledna 2021 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Revitalizace území - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Investice, investiční pobídky, investiční listy, investiční doporučení, investiční fondy, investiční společnosti, kolektivní investování - Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory - Financování, finance, finanční vypořádání, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh - Státní fond podpory investic  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
239/2020 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2020 
Datum účinnosti
1. ledna 2021 
Klíčová slova
Infrastruktura dopravní, vodní a energetická, infrastruktura elektronických komunikací a jiná - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo dopravy - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná  
Autor
Ministerstvo dopravy 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
186/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 2016 
Datum účinnosti
1. ledna 2017 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Voda, vodní hospodářství - Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory - Jaderné materiály, jaderná zařízení, radioaktivní látky, štěpné látky, radioaktivní zásilky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Financování, finance, finanční vypořádání, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
87/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
9. srpna 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Lesy, lesní hospodářství - Voda, vodní hospodářství, vodovody - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Zemědělství  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
137/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Dopravní, vodní a energetická infrastruktura - Státní fond rozvoje bydlení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory - Financování, finance, finanční vypořádání, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná - Evropská unie - Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Sdělení  |  nový - platný - účinný
Částka
149/2020 Sb. 
Datum vyhlášení
10. září 2020 
Datum účinnosti
10. září 2020 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Nález  |  nový - platný - účinný
Částka
139/2020 Sb. 
Datum vyhlášení
20. srpna 2020 
Datum účinnosti
20. srpna 2020 
Klíčová slova
Nálezy a sdělení Ústavního soudu, Ústavní soud - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Obce, obecní úřady - Soudy  
Autor
Ústavní soud 
Druh | status
Sdělení  |  nový - platný - účinný
Částka
107/2019 Sb. 
Datum vyhlášení
30. září 2019 
Datum účinnosti
30. září 2019 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Sdělení  |  nový - platný - účinný
Částka
107/2019 Sb. 
Datum vyhlášení
30. září 2019 
Datum účinnosti
30. září 2019 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
89/2018 Sb. 
Datum vyhlášení
23. srpna 2018 
Datum účinnosti
1. září 2018 
Klíčová slova
Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly - Zemědělství - Informace, informatika, informační systémy - Voda, vodní hospodářství, odpadní vody, vodovody - Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, ekologie  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Sdělení  |  nový - platný - účinný
Částka
51/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
21. května 2015 
Datum účinnosti
21. května 2015 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady  
Autor
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Druh | status
Sdělení  |  nový - platný - účinný
Částka
154/2018 Sb. 
Datum vyhlášení
20. prosince 2018 
Datum účinnosti
1. ledna 2019 
Klíčová slova
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český statistický úřad  
Autor
Český statistický úřad 
Druh | status
Zákon  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
71/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
10. července 2017 
Datum účinnosti
25. července 2017 
Klíčová slova
Dopravní, vodní a energetická infrastruktura - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Vysokorychlostní sítě - Elektronické transakce, elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické systémy, elektronické platební prostředky, elektronické peníze - Poplatky - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
137/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Dopravní, vodní a energetická infrastruktura - Státní fond rozvoje bydlení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory - Financování, finance, finanční vypořádání, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná - Evropská unie - Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
137/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Dopravní, vodní a energetická infrastruktura - Státní fond rozvoje bydlení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory - Financování, finance, finanční vypořádání, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná - Evropská unie - Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
137/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Dopravní, vodní a energetická infrastruktura - Státní fond rozvoje bydlení - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo pro místní rozvoj - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory - Financování, finance, finanční vypořádání, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná - Evropská unie - Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
66/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
28. června 2017 
Datum účinnosti
1. července 2017 
Klíčová slova
Ochrana hospodářské soutěže - Prodejní doba - Kybernetická bezpečnost - Burzy - Energetika - Evidence obyvatelstva - Víno, vinařství, vinohradnictví - Komunikace pozemní - Kanalizace - Policie - Rozpočty (státní i jiné) - Jaderné materiály, jaderná zařízení, radioaktivní látky, štěpné látky, radioaktivní zásilky - Nemocenské zabezpečení - Legalizace výnosů z trestné činnosti - Zdravotnictví - Ropa, zemní plyn - Prekursory drog - Evropská unie - Užitné vzory - Ochranné známky - Střet zájmů - Výbušniny a hořlaviny - Lidské tkáně a buňky - Bezpečnostní materiál - Odpovědnost z provozu vozidla - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Finanční konglomeráty - Autorské právo - Obaly - Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách - Těžba nerostů - Líh - Shromažďování občanů - Centrální evidence účtů - Jaderná bezpečnost, radiační ochrana - Reklama - Cestovní ruch - Biocidní přípravky a účinné látky - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Báňské úřady - Investice, investiční pobídky, investiční listy, investiční doporučení, investiční fondy, investiční společnosti, kolektivní investování - Služby - Matriky - Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Léčiva, léčivé přípravky - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky - Spisová služba - Zastavárny - Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy - Zemědělství - Informace, informatika, informační systémy - Puncovnictví a zkoušení drahých kovů - Plemenitba a evidence hospodářských zvířat - Potraviny - Vojenský materiál - Státní zemědělský intervenční fond - Antarktida - Zeměměřictví - Znalci, znalecké obory a odvětví, tlumočníci - Evidence tržeb - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ryby, rybářství, rybolov - Veřejné sbírky - Posuzování shody, eu prohlášení o shodě - Dluhopisy - Evropská společenství - Ovzduší - Celnictví, clo - Krizové stavy, krizové řízení - Veřejná správa - Celní správa České republiky - Občanské průkazy - Mediace, mediátoři - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Sociálně-právní ochrana dětí - Cizinci - Ochrana práv k odrůdám - Místní samospráva - Doprava – po vnitrozemských vodních cestách - Dětské skupiny - Hmotná nouze - Trestní právo – Rejstřík trestů - Kraje, krajské úřady - Transplantace - Platební a zúčtovací styk, platební instituce, platební služby - Nabídky převzetí - Archivnictví - Chmel - Katastr nemovitostí, katastrální orgány, katastrální území - Tělovýchova a sport - Kultura - Oxid uhličitý - Lesy, lesní hospodářství - Geneticky modifikované organismy a produkty - Autorizace, autorizovaná konverze dokumentů - Boj proti terorismu - Muzea a galerie - Fluorované skleníkové plyny - Červený kříž - Audiovizuální díla a služby - Topografie polovodičových výrobků - Zdravotnické prostředky - Trestní právo – hmotné - Integrovaný záchranný systém - Radioaktivní odpad, vyhořelé jaderné palivo - Veřejná podpora a jiné podpory - Zbraně, střelivo a munice - Vnitrozemská a námořní plavba - Myslivost - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Ionizující záření - Kapitálový trh - Pojištění, pojišťovnictví - Soudní řád správní - Stavební spoření - Veterinární péče - Cestovní doklady, cestovní průkazy - Směnárenská činnost - Letectví civilní - Televize - Přestupky - Řidiči - Ochrana osobních údajů - Duševní vlastnictví - Azyl - Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti - Peněžní organizace - Krmiva - Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče - Školy, vzdělávání - Veřejné výzkumné instituce - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Trestní právo – procesní - Zaměstnanost - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Armáda, obrana státu - Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly - Ochrana zvířat - Státní hranice, ochrana státních hranic - Osivo a sadba - Integrovaná prevence - Rozhlas - Monitorování a řízení veřejných financí - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní a jiné) - Hnojiva - Geologické práce - Památky, památkové rezervace - Správní řád - Životní prostředí, ochrana přírody, ekologie - Zoologické zahrady - Válečné hroby - Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr - Ochrana spotřebitele - Audit, auditoři - Finanční a daňové orgány - Tisk - Námořní plavba - Ceny, oceňování - Družstevní organizace - Pošta - Vojenská policie - Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Národní bezpečnostní úřad - Exekuce, exekutoři - Státní hmotné rezervy - Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Hazardní hry, sázky, loterie a jiné podobné hry - Dřevo, dřevařské výrobky - Havárie, havarijní prevence, havarijní plány, radiační havarijní plány - Doprava – silniční a městská - Rostlinolékařská péče - Hlavní město Praha - Měna a peněžní oběh - Motorová a jiná vozidla - Bezpečnostní sbory - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Podporované zdroje energie - Rehabilitace, restituce - Obchod – zahraniční - Drahé kovy a drahokamy - Knihovny - Bezpečnost výrobků a zařízení - Státní svátky, svátky, významné dny - Euratom - Státní symboly - Mezinárodní sankce - Hasičský záchranný sbor české republiky - Jedy, látky škodlivé zdraví, nebezpečné látky, omamné látky a návykové látky, psychotropní látky, biologické látky, chemické látky a přípravky - Elektronické transakce, elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické systémy, elektronické platební prostředky, elektronické peníze - Daně - Insolvenční řízení, insolvenční správci - Osoby se zdravotním postižením - Veřejné zakázky - Doprava – železniční - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Voda, vodní hospodářství, vodovody - Průmyslová práva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Česká národní banka - Obce, obecní úřady - Financování, finance, finanční vypořádání, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  nový - aktualizovaný - platný
Částka
22/2020 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 2020 
Datum účinnosti
1. července 2023 
Klíčová slova
Informační systém veřejné správy - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Zeměměřictví - Registry, základní (centrální) registry a jiné - Autorizace, autorizovaná konverze dokumentů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český úřad zeměměřický a katastrální - Evidence elektronických dokumentů - Dokumentace projektová a rozpočtová, územně plánovací a jiná - Digitální mapy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
66/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
28. června 2017 
Datum účinnosti
1. července 2017 
Klíčová slova
Ochrana hospodářské soutěže - Prodejní doba - Kybernetická bezpečnost - Burzy - Energetika - Evidence obyvatelstva - Víno, vinařství, vinohradnictví - Komunikace pozemní - Kanalizace - Policie - Rozpočty (státní i jiné) - Jaderné materiály, jaderná zařízení, radioaktivní látky, štěpné látky, radioaktivní zásilky - Nemocenské zabezpečení - Legalizace výnosů z trestné činnosti - Zdravotnictví - Ropa, zemní plyn - Prekursory drog - Evropská unie - Užitné vzory - Ochranné známky - Střet zájmů - Výbušniny a hořlaviny - Lidské tkáně a buňky - Bezpečnostní materiál - Odpovědnost z provozu vozidla - Inspekce - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Finanční konglomeráty - Autorské právo - Obaly - Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách - Těžba nerostů - Líh - Shromažďování občanů - Centrální evidence účtů - Jaderná bezpečnost, radiační ochrana - Reklama - Cestovní ruch - Biocidní přípravky a účinné látky - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Báňské úřady - Investice, investiční pobídky, investiční listy, investiční doporučení, investiční fondy, investiční společnosti, kolektivní investování - Služby - Matriky - Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Léčiva, léčivé přípravky - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky - Spisová služba - Zastavárny - Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy - Zemědělství - Informace, informatika, informační systémy - Puncovnictví a zkoušení drahých kovů - Plemenitba a evidence hospodářských zvířat - Potraviny - Vojenský materiál - Státní zemědělský intervenční fond - Antarktida - Zeměměřictví - Znalci, znalecké obory a odvětví, tlumočníci - Evidence tržeb - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ryby, rybářství, rybolov - Veřejné sbírky - Posuzování shody, eu prohlášení o shodě - Dluhopisy - Evropská společenství - Ovzduší - Celnictví, clo - Krizové stavy, krizové řízení - Veřejná správa - Celní správa České republiky - Občanské průkazy - Mediace, mediátoři - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Sociálně-právní ochrana dětí - Cizinci - Ochrana práv k odrůdám - Místní samospráva - Doprava – po vnitrozemských vodních cestách - Dětské skupiny - Hmotná nouze - Trestní právo – Rejstřík trestů - Kraje, krajské úřady - Transplantace - Platební a zúčtovací styk, platební instituce, platební služby - Nabídky převzetí - Archivnictví - Chmel - Katastr nemovitostí, katastrální orgány, katastrální území - Tělovýchova a sport - Kultura - Oxid uhličitý - Lesy, lesní hospodářství - Geneticky modifikované organismy a produkty - Autorizace, autorizovaná konverze dokumentů - Boj proti terorismu - Muzea a galerie - Fluorované skleníkové plyny - Červený kříž - Audiovizuální díla a služby - Topografie polovodičových výrobků - Zdravotnické prostředky - Trestní právo – hmotné - Integrovaný záchranný systém - Radioaktivní odpad, vyhořelé jaderné palivo - Veřejná podpora a jiné podpory - Zbraně, střelivo a munice - Vnitrozemská a námořní plavba - Myslivost - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Ionizující záření - Kapitálový trh - Pojištění, pojišťovnictví - Soudní řád správní - Stavební spoření - Veterinární péče - Cestovní doklady, cestovní průkazy - Směnárenská činnost - Letectví civilní - Televize - Přestupky - Řidiči - Ochrana osobních údajů - Duševní vlastnictví - Azyl - Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti - Peněžní organizace - Krmiva - Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče - Školy, vzdělávání - Veřejné výzkumné instituce - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Trestní právo – procesní - Zaměstnanost - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Armáda, obrana státu - Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly - Ochrana zvířat - Státní hranice, ochrana státních hranic - Osivo a sadba - Integrovaná prevence - Rozhlas - Monitorování a řízení veřejných financí - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní a jiné) - Hnojiva - Geologické práce - Památky, památkové rezervace - Správní řád - Životní prostředí, ochrana přírody, ekologie - Zoologické zahrady - Válečné hroby - Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr - Ochrana spotřebitele - Audit, auditoři - Finanční a daňové orgány - Tisk - Námořní plavba - Ceny, oceňování - Družstevní organizace - Pošta - Vojenská policie - Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Národní bezpečnostní úřad - Exekuce, exekutoři - Státní hmotné rezervy - Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Stavby, stavebnictví, stavební úřady - Hazardní hry, sázky, loterie a jiné podobné hry - Dřevo, dřevařské výrobky - Havárie, havarijní prevence, havarijní plány, radiační havarijní plány - Doprava – silniční a městská - Rostlinolékařská péče - Hlavní město Praha - Měna a peněžní oběh - Motorová a jiná vozidla - Bezpečnostní sbory - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Podporované zdroje energie - Rehabilitace, restituce - Obchod – zahraniční - Drahé kovy a drahokamy - Knihovny - Bezpečnost výrobků a zařízení - Státní svátky, svátky, významné dny - Euratom - Státní symboly - Mezinárodní sankce - Hasičský záchranný sbor české republiky - Jedy, látky škodlivé zdraví, nebezpečné látky, omamné látky a návykové látky, psychotropní látky, biologické látky, chemické látky a přípravky - Elektronické transakce, elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické systémy, elektronické platební prostředky, elektronické peníze - Daně - Insolvenční řízení, insolvenční správci - Osoby se zdravotním postižením - Veřejné zakázky - Doprava – železniční - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Voda, vodní hospodářství, vodovody - Průmyslová práva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Česká národní banka - Obce, obecní úřady - Financování, finance, finanční vypořádání, finanční úřady, finanční výkazy, finanční trh  
Autor
Parlament