Vyhledávání 3382 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
32/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
9. dubna 1992 
Datum účinnosti
1. května 1992 
Klíčová slova
Armáda - Kolektivní smlouvy - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Daně - Pracovně právní vztahy - Policie - Exekutiva  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
84/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
28. května 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2004 
Klíčová slova
Státní správa - Pracovněprávní (služební) vztahy - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Státní služba - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
22/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1994 
Datum účinnosti
1. května 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Byty - Pojištění - Daně - Civilní ochrana - Soudy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Bytová výstavba - Obchodní právo - Vyvlastnění - Úvěrování - Půda - Armáda - obrana státu - Nebytové prostory - Peněžní organizace - Domovní majetek - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
146/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
27. listopadu 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Pojištění, pojišťovnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
149/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti - Kontrola - Informace, informatika, informační systémy - Přestupky a jiné správní delikty - Fondy, nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
184/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
22. prosince 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Armáda, obrana státu - Pracovněprávní (služební) vztahy - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  zrušený
Částka
93/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
20. října 2014 
Datum účinnosti
1. listopadu 2014 
Klíčová slova
Státní správa - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Zemědělství - Státní pozemkový úřad  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
89/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
4. září 2009 
Datum účinnosti
1. listopadu 2009 
Klíčová slova
Platební a zúčtovací styk - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Peněžní organizace  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
154/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
5. prosince 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Celnictví - Informace, informatika, informační systémy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Sdělení  |  aktualizovaný - zrušený
Částka
8/1982 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1982 
Datum účinnosti
 
Klíčová slova
Jemenská lidově demokratická republika - Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně - Cestovní doklady  
Autor
Ministr zahraničních věcí 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - zrušený
Částka
118/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
30. října 2015 
Datum účinnosti
1. listopadu 2015 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Policie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo spravedlnosti - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - zrušený
Částka
97/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
30. srpna 2017 
Datum účinnosti
1. září 2017 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Daně - Obce, obecní úřady - Místní samospráva  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Zákon  |  zrušený
Částka
47/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
19. dubna 2006 
Datum účinnosti
1. července 2006 
Klíčová slova
Veřejné zakázky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - zrušený
Částka
37/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
23. března 2016 
Datum účinnosti
23. března 2016 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo obrany - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Armáda, obrana státu - Boj proti terorismu - Policie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - zrušený
Částka
106/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
31. srpna 2016 
Datum účinnosti
1. září 2016 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Daně - Obce, obecní úřady - Místní samospráva  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - zrušený
Částka
88/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
31. srpna 2015 
Datum účinnosti
1. září 2015 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Daně - Obce, obecní úřady - Místní samospráva  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - zrušený
Částka
117/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
29. října 2015 
Datum účinnosti
1. ledna 2016 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie - Bezpečnostní sbory  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - zrušený
Částka
131/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
27. listopadu 2015 
Datum účinnosti
1. ledna 2016 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Stravování, stravné  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  zrušený
Částka
163/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2015 
Datum účinnosti
1. ledna 2016 
Klíčová slova
Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Pohonné hmoty - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo práce a sociálních věcí - Motorová a jiná vozidla - Ceny, oceňování - Stravování, stravné  
Autor
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - zrušený
Částka
66/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 2015 
Datum účinnosti
1. ledna 2016 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Zdravotnické prostředky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Vláda ČR