Služby poskytované společností TORI Soft spol. s r.o. se dělí na dvě části: část NOVÉ PŘEDPISY a část ARCHIV PŘEDPISŮ.

V části NOVÉ PŘEDPISY jsou bezplatně zveřejňovány právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv za poslední čtyři týdny.

Část ARCHIV PŘEDPISŮ obsahuje platné předpisy z let 1945 až 1992 a všechny předpisy vydané ve Sbírce zákonů od roku 1993, včetně tzv. aktualizovaných znění, kde jsou novely jednotlivých předpisů zapracovány přímo do textu původního předpisu. Součástí ARCHIVU PŘEDPISŮ jsou rovněž předpisy vydávané ve Sbírce mezinárodních smluv, Cenovém věstníku a Finančním zpravodaji. ARCHIV PŘEDPISŮ je placenou službou, která je přístupná na základě znalosti přihlašovacího jména a hesla, které uživatel obdrží po odeslání objednávky a zaplacení příslušného poplatku, jehož výše je uvedena na stránce CENÍK.