Sbírka § Virtuální kolekce - AUTORSKÉ PRÁVO

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Autorský zákon

Datum poslední aktualizace: 1. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
488/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu autorského zákona 121/2000 Sb. (sněm. tisk č. 443):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele autorského zákona 81/2005 Sb. (sněm. tisk č. 499):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele autorského zákona 61/2006 Sb. (sněm. tisk č. 991):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele autorského zákona 216/2006 Sb. (sněm. tisk č. 1111):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele autorského zákona 168/2008 Sb. (sněm. tisk č. 289):