Sbírka § Virtuální kolekce - CELNICTVÍ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Celnictví

Datum poslední aktualizace: 31. prosince 2021
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
286/2012 Sb. Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
287/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky
246/2016 Sb. Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
422/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu
328/2020 Sb. Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

46/1999/1 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
73/1999/1 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení
112/1999/1 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
270/2002 Sb. Sdělení Ministerstva financí, kterým se vyhlašuje rozhodnutí Ministerstva financí o zřízení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnosti
201/2005 Sb. Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

242/2016 Sb. Zákon celní zákon
245/2016 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona


355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
358/2014 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o Celní správě České republiky 185/2004 Sb. (sněm. tisk č. 505)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu celního zákona 13/1993 Sb. (sněm. tisk č. 161)