Sbírka § Virtuální kolekce - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Daň z nemovitostí

Datum poslední aktualizace: 25. září 2020
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí
298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

62/1994 Fz. Pokyn D-82 - Výklad k ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.
84/1994 Fz. Pokyn D-89 o prominutí příslušenství daně z nemovitostí
1/1995 Fz. Pokyn D-100 o prominutí příslušenství daně z nemovitostí
26/1995 Fz. Pokyn D-114 o prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostí
59/1995 Fz. Pokyn D-128 o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí po novele zákona s účinností od 1.1.1995
39/1997 Fz. Pokyn D-156 o prominutí daně z nemovitostí
57/1997 Fz. Pokyn D-156 o prominutí daně z nemovitostí - správné znění
28/2001 Fz. Pokyn D-214 - Uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků
10/2004 Fz. Pokyn č. D - 259 o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
4/2005 Fz. Pokyn č. D - 279 - o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí
5/2005 Fz. Pokyn č. D - 280 - o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí
31/2005 Fz. Pokyn č. D - 283 - o prominutí zvýšení daně na dani z nemovitostí

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o dani z nemovitostí 338/1992 Sb. (sněm. tisk č. 659)