Sbírka § Virtuální kolekce - SILNIČNÍ DAŇ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Silniční daň

Datum poslední aktualizace: 10. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
16/1993 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční
488/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

130/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně

7/1993 Fz. Uplatňování zákona o silniční dani v praxi
29/1994 Fz. Pokyn D-68 o uplatňování zákona o dani silniční ve zdaňovacím období roku 1994.; Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.;Dohoda mezi MF ČR a MF SR o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně
18/1995 Fz. Pokyn č. D-112 o uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1995
12/1996 Fz. Doplnění pokynu D-112 o uplatňování silniční daně
16/1996 Fz. Pokyn č. D-127 o postupu při uplatňování silniční daně
17/1996 Fz. Sdělení k § 3 odst. 1 písm. i) zákona o dani silniční
56/1996 Fz. Pokyn č. D-146 k některým změnám v silniční dani v roce 1996
84/1996 Fz. Pokyn č. D-150 k uplatňování osvobození od silniční daně
60/1999 Fz. Informace pro poplatníky daně silniční
53/2000 Fz. Informace pro poplatníky daně silniční
61/2000 Fz. Pokyn D-219 o registraci daňových subjektů 2001
24/2001 Fz. Pokyn D - 205 - Rozhodnutí o prominutí daně silniční
25/2001 Fz. Sdělení k Pokynu D - 205 - Rozhodnutí o prominutí daně silniční
60/2001 Fz. Informace pro poplatníky daně silniční
53/2002 Fz. Pokyn č. D-241 - Rozhodnutí o prominutí daně silniční

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 225):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 302/1993 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 622):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 243/1994 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 1215):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 143/1996 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 2071):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 61/1998 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 283):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 241/2000 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 436):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 303/2000 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 559):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 493/2001 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 955):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 207/2002 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 1067):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 103/2004 Sb.zákona o dani silniční 16/1993 Sb. (sněm. tisk č. 465):