Sbírka § Virtuální kolekce - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Daň z přidané hodnoty

Datum poslední aktualizace: 8. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
44/1993 Sb. Vyhláška o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty
348/2003 Sb. Vyhláška o vrácení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Pokyny a jiné předpisy z Finančního zpravodaje, vydané na základě 588/1992 Sb.:
16/1993 Fz. Pokyn č. D-15 o uplatňování DPH při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
17/1993 Fz. Pokyn č. D-16 o uplatňování DPH ve výstavbě
18/1993 Fz. Pokyn č. D-17 o uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz
19/1993 Fz. Pokyn č. D-18 o uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob
21/1993 Fz. Pokyn č. D-20 o uplatňování DPH v cestovním ruchu v tuzemsku
23/1993 Fz. Pokyn č. D-26 o uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování
30/1993 Fz. Pokyn č. D-25 o uplatňování DPH u leasingu
39/1993 Fz. Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví
48/1993 Fz. Uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování lázeňské péče
49/1993 Fz. Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží a peněz v tuzemsku
62/1993 Fz. Uplatnění DPH u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1.1.1993 s ukončením záznamní lhůty po 1.1.1993
68/1993 Fz. Uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
69/1993 Fz. Obvyklá cena pro účely stanovení DPH
84/1993 Fz. Uplatňování DPH u výkonů neveřejného ubytování (Pokyn D-53)
85/1993 Fz. Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace (Pokyn D-54)
16/1994 Fz. Pokyn D-56 o uplatňování DPH ve výstavbě
17/1994 Fz. Pokyn D-57 o uplatňování DPH v mezinárodní přepravě zboží a peněz
18/1994 Fz. Pokyn D-58 o uplatňování DPH v mezinárodní přepravě osob
19/1994 Fz. Pokyn D-59 o uplatňování DPH v cestovním ruchu v tuzemsku
20/1994 Fz. Pokyn D-60 o uplatňování DPH u výkonů veřejného stravování
21/1994 Fz. Pokyn D-61 o uplatňování DPH při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby
22/1994 Fz. Pokyn D-62 o vypořádání odpočtu DPH a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně
23/1994 Fz. Pokyn D-69 - doplnění pokynu D-62 o vypořádání odpočtu DPH a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně
24/1994 Fz. Pokyn D-63 o uplatňování DPH u leasingu
46/1994 Fz. Pokyn D-64 o uplatňování DPH při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
54/1994 Fz. Pokyn D-59 o uplatňování DPH v cestovním ruchu v tuzemsku (uveřejněn v č. 2/94) - nové znění
60/1994 Fz. Pokyn D-77 - Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání
69/1994 Fz. Pokyn č. D-81 o uplatňování DPH při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu majetku na obec
82/1994 Fz. Pokyn č. D-86 o uplatňování daně z přidané hodnoty u organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání
89/1994 Fz. Pokyn č. D-93 o DPH u reklamy, propagace a inzerce
90/1994 Fz. Pokyn č. D-94 o uplatňování DPH u zastavárenské činnosti
104/1994 Fz. Pokyn č. D-96 o uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek a stálých provozoven zahraničních osob na území České republiky
12/1995 Fz. Pokyn č. D-101 o uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace
13/1995 Fz. Pokyn č. D-102 o uplatňování DPH u neveřejného ubytování
14/1995 Fz. Pokyn č. D-103 o uplatňování DPH u některých motorových vozidel
15/1995 Fz. Pokyn č. D-106 o uplatňování DPH ve výstavbě
24/1995 Fz. Pokyn D-105 o uplatňování DPH u stravovacích služeb
25/1995 Fz. Pokyn D-113 o uplatňování DPH v cestovním ruchu
36/1995 Fz. Pokyn D-118 - Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech
37/1995 Fz. Pokyn D-119 - Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce
42/1995 Fz. Pokyn č. D-121 o uplatňování DPH při prodeji losů zajišťovaném pro provozovatele jinými osobami
51/1995 Fz. Metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, ve znění platném od 1.1.1995 (Pokyn č. D-123)
58/1995 Fz. Pokyn č. D-124 o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
70/1995 Fz. Pokyn č. D-111 o uplatňování DPH v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání
11/1996 Fz. Pokyn č. D-130 o uplatňování DPH u finančních činností
32/1996 Fz. Pokyn č. D-138 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě
34/1996 Fz. Pokyn č. D-140 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č. 222/1994 Sb.
45/1996 Fz. Pokyn č. D-143 o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
83/1996 Fz. Pokyn č. D-149 - Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území České republiky
58/1997 Fz. Pokyn č. D-157 o uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci poskytování bezplatné humanitární pomoci ve prospěch obětí záplav v roce 1997
92/1997 Fz. Pokyn č. D-165 Uplatňováni DPH u zboží a služeb v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech
3/1998 Fz. Pokyn č. D-163 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě
4/1998 Fz. Pokyn č. D-164 o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
5/1998 Fz. Pokyn č. D-171 - Vymezení předmětu daně z přidané hodnoty
19/1998 Fz. Pokyn č. D-166 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích
28/1998 Fz. Pokyn č. D-168 - Uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících
31/1998 Fz. Pokyn č. D - 172 - Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu
35/1998 Fz. Pokyn č. D - 169 - Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu
36/1998 Fz. Pokyn č. D - 170 - Dodatečná daňová přiznání, vypořádání nároku na odpočet a oprava vypořádání nároku na odpočet u daně z přidané hodnoty
37/1998 Fz. Pokyn č. D - 173 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u majetkového vkladu a při prodeji podniku
41/1998 Fz. Pokyn č. D - 160 - Uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
42/1998 Fz. Pokyn č. D - 161 - Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace
43/1998 Fz. Pokyn č. D - 162 - Uplatňování DPH u neveřejného ubytování
45/1998 Fz. Pokyn č. D - 167 - Postup při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty
46/1998 Fz. Pokyn č. D - 178 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností
53/1998 Fz. Pokyn č. D-181 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí
10/1999 Fz. Pokyn č. D-185 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích
48/1999 Fz. Pokyn č. D-195 o uplatňování DPH v pojišťovnictví
12/2000 Fz. Pokyn č. D-202 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkurzu
19/2000 Fz. Sdělení k § 45e zákona o DPH
55/2000 Fz. Pokyn D-207 o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích
56/2000 Fz. Pokyn D-208 o uplatňování daně z přidané hodnoty u osobních automobilů
57/2000 Fz. Pokyn D-209 o uplatňování daně z přidané hodnoty u bytových družstev
58/2000 Fz. Pokyn D-210 o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
59/2000 Fz. Pokyn D-213 o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo řízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury
60/2000 Fz. Pokyn D-218 - Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů
62/2000 Fz. Pokyn D-220 - Uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2001
5/2001 Fz. Pokyn č. D - 212 Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností
35/2001 Fz. Pokyn D - 206 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě
46/2001 Fz. Sdělení k vrácení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
58/2001 Fz. Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
25/2002 Fz. Pokyn č. D - 227 o uplatňování DPH u osobních automobilů
41/2002 Fz. Pokyn č. D-234 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení
45/2002 Fz. Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
47/2002 Fz. Pokyn č. D-237 o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní
25/2003 Fz. Pokyn č. D-247 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů

Další pokyny z Finančního zpravodaje, vydané na základě jiných zákonů:
43/1995 Fz. Pokyn č. D-122 o prominutí DPH a jejího příslušenství za období od 1.1.1995 do 31.12.1995
39/1996 Fz. Pokyn č. D-142 o prominutíDPH v případě technicky zhodnocených ojetých osobních automobilů určených k dalšímu prodeji
58/1998 Fz. Pokyn č. D-182 - Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče
32/1999 Fz. Pokyn č. D-193 - Rozhodnutí o prominutí části daně z přidané hodnoty
7/2002 Fz. Pokyn č. D-229 - Vymezení pojmu "alkoholické nápoje" pro účely jejich prodeje
31/2002 Fz. Pokyn č. D-232 o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o dani z přidané hodnoty 588/1992 Sb. (sněm. tisk č. 99):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 196/1993 Sb. zákona 588/1992 Sb. (sněm. tisk č. 404):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 321/1993 Sb. zákona 588/1992 Sb. (sněm. tisk č. 618):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 133/1995 Sb. zákona 588/1992 Sb. (sněm. tisk č. 1677):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 208/1997 Sb. zákona 588/1992 Sb. (sněm. tisk č. 145):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 17/2000 Sb. zákona 588/1992 Sb. (sněm. tisk č. 337):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 322/2003 Sb. zákona 588/1992 Sb. (sněm. tisk č. 205):