Sbírka § Virtuální kolekce - METROLOGIE

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Metrologie

Datum poslední aktualizace: 11. srpna 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

505/1990 Sb. Zákon o metrologii
262/2000 Sb. Vyhláška MPO, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
264/2000 Sb. Vyhláška MPO o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
328/2000 Sb. Vyhláška MPO o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
330/2000 Sb. Vyhláška MPO, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží
331/2000 Sb. Vyhláška MPO, kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží
332/2000 Sb. Vyhláška MPO, kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS
345/2002 Sb. Vyhláška MPO, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

20/1993 Sb. Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona o metrologii 505/1990 Sb. (sněm. tisk č. 151):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o metrologii 119/2000 Sb. (sněm. tisk č. 432):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 137/2002 Sb. zákona o metrologii 505/1990 Sb. (sněm. tisk č. 1222):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 226/2003 Sb. zákona o metrologii 505/1990 Sb. (sněm. tisk č. 307):