Sbírka § Virtuální kolekce - OBALY

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Obaly

Datum poslední aktualizace: 9. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
116/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona o balech 477/2001 Sb. (sněm. tisk č. 962)