Sbírka § Virtuální kolekce - OCHRANA SPOTŘEBITELE

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Ochrana spotřebitele

Datum poslední aktualizace: 3. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
65/2014 Sb. Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
265/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech
379/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového skla

102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
396/2004 Sb. Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
198/2007 Sb. Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
256/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu

146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
541/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst.3 písm.b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 64/1986 Sb. (sněm. tisk č. 10):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 240/1992 Sb. zákona 64/1986 Sb. (sněm. tisk č. 613):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 634/1992 Sb. (sněm. tisk č. 195):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 104/1995 Sb. zákona 634/1992 Sb. (sněm. tisk č. 1563):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 64/2000 Sb. zákona 634/1992 Sb. (sněm. tisk č. 355):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 59/1998 Sb. (sněm. tisk č. 236):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 209/2000 Sb. zákona 59/1998 Sb. (sněm. tisk č. 515):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 102/2001 Sb. (sněm. tisk č. 702):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 146/2002 Sb. (sněm. tisk č. 1084):

Důvodové zprávy ke společným novelám zákonů:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 145/2000 Sb. (sněm. tisk č. 496 - novelizuje: 86/1964 Sb., 634/1992 Sb.):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 277/2003 Sb. (sněm. tisk č. 252 - novelizuje: 102/2001 Sb., 634/1992 Sb.):