Sbírka § Virtuální kolekce - ODPADY

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Odpady

Datum poslední aktualizace: 11. ledna 2021
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
541/2020 Sb. Zákon o odpadech
8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
428/2009 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
429/2009 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností