Sbírka § Virtuální kolekce - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Ochrana osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 18. dubna 2019
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

115/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. (sněm. tisk č. 374):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 177/2001 Sb. zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. (sněm. tisk č. 800):