Sbírka § Virtuální kolekce - POLICEJNÍ PRÁVO

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Policejní právo

Datum poslední aktualizace: 16. prosince 2022
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky
442/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií České republiky
468/2008 Sb. Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
122/2015 Sb. Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
418/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii
444/2008 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

279/1992 Sb. Zákon o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
433/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení
487/2004 Sb. Vyhláška o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru
506/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení
507/2004 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
508/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů
104/2005 Sb. Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
147/2007 Sb. Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
368/2007 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
347/2008 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů
238/2016 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
432/2017 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
291/2018 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
317/2019 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
532/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
257/2022 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
414/2022 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
419/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
407/2011 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o přestupcích 200/1990 Sb. (sněm. tisk č. 141)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o Policii České republiky 283/1991 Sb. (sněm. tisk č. 253)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o obecní policii 553/1991 Sb. (sněm. tisk č. 416)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 279/1992 Sb. (sněm. tisk č. 678)