Sbírka § Virtuální kolekce - POPLATKY

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Poplatky

Datum poslední aktualizace: 2. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích

549/1991 Sb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích
72/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození na úseku soudních poplatků

634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích


B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o místních poplatcích 565/1990 Sb. (sněm. tisk č. 50):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 48/1994 Sb. zákona 565/1990 Sb. (sněm. tisk č. 616):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 229/2003 Sb. zákona 565/1990 Sb. (sněm. tisk č. 206):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o soudních poplatcích 549/1991 Sb. (sněm. tisk č. 467):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 271/1992 Sb. zákona 549/1991 Sb. (sněm. tisk č. 683):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 255/2000 Sb. zákona 549/1991 Sb. (sněm. tisk č. 521):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 151/2002 Sb. zákona 549/1991 Sb. (sněm. tisk č. 1081):


Důvodové zprávy ke společným novelám zákonů:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 274/1994 Sb. (sněm. tisk č. 1216 - novelizuje: 549/1991 Sb., 368/1992 Sb.):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 36/1995 Sb. (sněm. tisk č. 1298 - novelizuje: 549/1991 Sb., 368/1992 Sb.):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 305/1997 Sb. (sněm. tisk č. 152 - novelizuje: 565/1990 Sb., 368/1992 Sb.):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o správních poplatcích 634/2004 Sb. zákona (sněm. tisk č. 629):