Sbírka § Virtuální kolekce - POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Potraviny a tabákové výrobky

Datum poslední aktualizace: 31. prosince 2021
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
296/1997 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
297/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení
329/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
330/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
475/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
76/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
133/2004 Sb. Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
194/2004 Sb. Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
212/2004 Sb. Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
275/2004 Sb. Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
98/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv
366/2005 Sb. Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
299/2012 Sb. Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
172/2015 Sb. Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
70/2016 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
231/2016 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
261/2016 Sb. Vyhláška o tabákových výrobcích
398/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
37/2017 Sb. Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
58/2018 Sb. Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
253/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
58/2018 Sb. Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
211/2019 Sb. Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
18/2020 Sb. Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
204/2021 Sb. Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
397/2021 Sb. Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona o potravinách a tabákových výrobcích 110/1997 Sb. (sněm. tisk č. 53):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích 119/2000 Sb. (sněm. tisk č. 432):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích 306/2000 Sb. (sněm. tisk č. 546):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích 146/2002 Sb. (sněm. tisk č. 1084):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích 131/2003 Sb. (sněm. tisk č. 68):