Sbírka § Virtuální kolekce - PRÁVNÍ POMOC V EU

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Právní pomoc v EU

Datum poslední aktualizace: 1. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
629/2004 Sb. Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
279/2006 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie


Odkazy na mezinárodní úmluvy:
72/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o civilním řízení
110/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc
58/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o mezinárodním přístupu k soudům

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 629/2004 Sb. (sněm. tisk č. 690)