Sbírka § Virtuální kolekce - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Veřejné zakázky

Datum poslední aktualizace: 29. listopadu 2022
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
168/2000 Sb. Nařízení vlády o centrální adrese
130/2007 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
311/2011 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému
168/2016 Sb. Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
170/2016 Sb. Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
248/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
260/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

360/2022 Sb. Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o veřejných zakázkách 199/1994 Sb. (sněm. tisk č. 1100):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 148/1996 Sb. zákona 199/1994 Sb. (sněm. tisk č. 2009):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 93/1998 Sb. zákona 199/1994 Sb. (sněm. tisk č. 288):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 28/2000 Sb. zákona 199/1994 Sb. (sněm. tisk č. 152):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 142/2001 Sb. zákona 199/1994 Sb. (sněm. tisk č. 673):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 278/2002 Sb. zákona 199/1994 Sb. (sněm. tisk č. 1145):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 424/2002 Sb. zákona 199/1994 Sb. (sněm. tisk č. 40):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o veřejných zakázkách 40/2004 Sb. a 41/2004 Sb. (sněm. tisk č. 363 a 364):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. (sněm. tisk č. 1076):