Sbírka § Virtuální kolekce - ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Živnostenské podnikání

Datum poslední aktualizace: 3. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech

47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o živnostenském podnikání 455/1991 Sb. (sněm. tisk č. 761):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o živnostenských úřadech 570/1991 Sb. (sněm. tisk č. 479):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o podpoře malého a středního podnikání 47/2002 Sb. (sněm. tisk č. 938):